สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ (Buriram Provincial Education Office)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ข่าวสารการสอบแข่งขัน บรรจุ แต่งตั้งและย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ่านต่อ

ข่าวสารกิจกรรมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

อ่านต่อ

ข่าวสารประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง

อ่านต่อ

ข่าวสารจากหน่วยงานอื่นๆ

อ่านต่อ

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ (เข้าถึงเฉพาะคณะกรรมการ กศจ.บุรีรัมย์)

ดูทั้งหมด

แผนงาน งบประมาณและโครงการ

อ่านต่อ

กฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย สาระความรู้

อ่านต่อ

แบบฟอร์ม/เอกสาร Download

ดูทั้งหมด


เครือข่ายยุทธศาสตร์และแผน สนย. สป.ศธ.

แหล่งข้อมูลข่าวสารอื่นๆ

แหล่งข้อมูลข่าวสารอื่นๆ

^